udv-hsz hsz-csik
2022-05-21

Min: 1
Max: 3
Min: -7
Max: -4


 

Este situat în valea formată de râurile Rákos, Szenes şi Homorodul Mic, la o altitudine de 740-760 m, la 18 km de Odorhei. Clima este tipic subcarpatică.

Are 2 fântâni, fiecare cu apă ce conţine acid sulfuric.


 
Magyar | Romana | English | Deutsch